ΤΟΥΡΝΟΥΑ * 2018-2019 * ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2019 * ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 831Ομαδικά στατιστικά


NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΠΟΝΤΟΙΒΟΛ.ΔΙΠ.ΤΡΙΠ.ΦΑ.Κ.Φ.ΑΜ.Ρ.ΕΠ.Ρ.ΡΙΜΠΑΣ.ΚΛΕ.ΚΟΨ.ΛΑΘΗ.ΑΙΦΝΟΙΚ.TIME
4    ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 49
9.8
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
14 / 14
2.8 / 2.8
100%
4
0.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
49
9.8
00:00:00
00:00
7    ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2
0.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
00:00:00
00:00
8    ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
00:00:00
00:00
10    ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5 4
0.8
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
0.8
00:00:00
00:00
11    ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 85
17.0
9 / 9
1.8 / 1.8
100%
38 / 38
7.6 / 7.6
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
15
3.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
85
17.0
00:00:00
00:00
12    ΚΑΣΣΑΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 4
0.8
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
0.8
00:00:00
00:00
13    ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 10
2.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5 / 5
1.0 / 1.0
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
14
2.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
10
2.0
00:00:00
00:00
14    ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 60
12.0
8 / 8
1.6 / 1.6
100%
26 / 26
5.2 / 5.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
10
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
60
12.0
00:00:00
00:00
15    ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 2
0.5
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
0.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2
0.5
00:00:00
00:00
15    ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
00:00:00
00:00
16    ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 70
14.0
14 / 14
2.8 / 2.8
100%
22 / 22
4.4 / 4.4
100%
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
16
3.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
70
14.0
00:00:00
00:00
17    ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 3
0.6
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
0.6
00:00:00
00:00
19    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5 4
0.8
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
0.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
0.8
00:00:00
00:00
   291
58.2
33/33
6.6/6.6
100%
102/102
20.4/20.4
100%
18/18
3.6/3.6
100%
75
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/0
0%
291
58.2
 

NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΠΟΝΤΟΙΒΟΛ.ΔΙΠ.ΤΡΙΠ.ΑΙΦΝΟΙΚ.
4    ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 49
9.8
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
14 / 14
2.8 / 2.8
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
49
9.8
7    ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
8    ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
10    ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5 4
0.8
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
0.8
11    ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 85
17.0
9 / 9
1.8 / 1.8
100%
38 / 38
7.6 / 7.6
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
85
17.0
12    ΚΑΣΣΑΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 4
0.8
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
0.8
13    ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 10
2.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5 / 5
1.0 / 1.0
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
10
2.0
14    ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 60
12.0
8 / 8
1.6 / 1.6
100%
26 / 26
5.2 / 5.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
60
12.0
15    ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 2
0.5
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2
0.5
15    ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
16    ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 70
14.0
14 / 14
2.8 / 2.8
100%
22 / 22
4.4 / 4.4
100%
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
70
14.0
17    ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 3
0.6
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
0.6
19    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5 4
0.8
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
0.8
   291
58.2
33/33
6.6/6.6
100%
102/102
20.4/20.4
100%
18/18
3.6/3.6
100%
0/0
0%
291
58.2

NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΦΑ.Κ.Φ.ΑΜ.Ρ.ΕΠ.Ρ.ΡΙΜΠΑΣ.ΚΛΕ.ΚΟΨ.ΛΑΘΗ.ΟΙΚ.TIME
4    ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 4
0.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
49
9.8
00:00:00
00:00
7    ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 2
0.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
8    ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 1
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
10    ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5 1
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
0.8
00:00:00
00:00
11    ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 15
3.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
85
17.0
00:00:00
00:00
12    ΚΑΣΣΑΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 5
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
0.8
00:00:00
00:00
13    ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 14
2.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
10
2.0
00:00:00
00:00
14    ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 10
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
60
12.0
00:00:00
00:00
15    ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 3
0.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2
0.5
00:00:00
00:00
15    ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 1
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
16    ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 16
3.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
70
14.0
00:00:00
00:00
17    ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3
0.6
00:00:00
00:00
19    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5 3
0.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
0.8
00:00:00
00:00
   75
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291
58.2
 


NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΦΑ.Κ.Φ.ΟΙΚ.TIME
4    ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 4
0.8
0
0.0
49
9.8
00:00:00
00:00
7    ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 2
0.4
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
8    ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 1
0.2
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
10    ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5 1
0.2
0
0.0
4
0.8
00:00:00
00:00
11    ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 15
3.0
0
0.0
85
17.0
00:00:00
00:00
12    ΚΑΣΣΑΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 5
1.0
0
0.0
4
0.8
00:00:00
00:00
13    ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 14
2.8
0
0.0
10
2.0
00:00:00
00:00
14    ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 10
2.0
0
0.0
60
12.0
00:00:00
00:00
15    ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 3
0.8
0
0.0
2
0.5
00:00:00
00:00
15    ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 1
1.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
16    ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 16
3.2
0
0.0
70
14.0
00:00:00
00:00
17    ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 0
0.0
0
0.0
3
0.6
00:00:00
00:00
19    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5 3
0.6
0
0.0
4
0.8
00:00:00
00:00
   75
15
0
0
291
58.2