ΤΟΥΡΝΟΥΑ * 2018-2019 * ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2019 * ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΑΔΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 59Ομαδικά στατιστικά


NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΠΟΝΤΟΙΒΟΛ.ΔΙΠ.ΤΡΙΠ.ΦΑ.Κ.Φ.ΑΜ.Ρ.ΕΠ.Ρ.ΡΙΜΠΑΣ.ΚΛΕ.ΚΟΨ.ΛΑΘΗ.ΑΙΦΝΟΙΚ.TIME
5    ΚΑΡΑΔΕΜΗΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5 11
2.2
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
3
0.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
11
2.2
00:00:00
00:00
6    ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 68
13.6
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
10 / 10
2.0 / 2.0
100%
15 / 15
3.0 / 3.0
100%
6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
68
13.6
00:00:00
00:00
8    ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ-ΛΙΣΛΕΒΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5 53
10.6
11 / 11
2.2 / 2.2
100%
12 / 12
2.4 / 2.4
100%
6 / 6
1.2 / 1.2
100%
10
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
53
10.6
00:00:00
00:00
9    ΓΚΙΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 97
19.4
11 / 11
2.2 / 2.2
100%
37 / 37
7.4 / 7.4
100%
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
3
0.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
97
19.4
00:00:00
00:00
10    ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 5
1.0
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
7
1.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
1.0
00:00:00
00:00
12    ΚΑΡΑΜΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 4
0.8
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
0.8
00:00:00
00:00
13    ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 18
3.6
6 / 6
1.2 / 1.2
100%
6 / 6
1.2 / 1.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
14
2.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
18
3.6
00:00:00
00:00
14    ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 5 3
0.6
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
0.6
00:00:00
00:00
17    ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5 13
2.6
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
10
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
13
2.6
00:00:00
00:00
18    ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5 15
3.0
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
3
0.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
15
3.0
00:00:00
00:00
19    ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 3
0.6
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
0.6
00:00:00
00:00
20    ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 5
1.0
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
1.0
00:00:00
00:00
   295
59
44/44
8.8/8.8
100%
79/79
15.8/15.8
100%
31/31
6.2/6.2
100%
67
13.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/0
0%
295
59
 

NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΠΟΝΤΟΙΒΟΛ.ΔΙΠ.ΤΡΙΠ.ΑΙΦΝΟΙΚ.
5    ΚΑΡΑΔΕΜΗΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5 11
2.2
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
11
2.2
6    ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 68
13.6
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
10 / 10
2.0 / 2.0
100%
15 / 15
3.0 / 3.0
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
68
13.6
8    ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ-ΛΙΣΛΕΒΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5 53
10.6
11 / 11
2.2 / 2.2
100%
12 / 12
2.4 / 2.4
100%
6 / 6
1.2 / 1.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
53
10.6
9    ΓΚΙΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 97
19.4
11 / 11
2.2 / 2.2
100%
37 / 37
7.4 / 7.4
100%
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
97
19.4
10    ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 5
1.0
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
1.0
12    ΚΑΡΑΜΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 4
0.8
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
0.8
13    ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 18
3.6
6 / 6
1.2 / 1.2
100%
6 / 6
1.2 / 1.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
18
3.6
14    ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 5 3
0.6
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
0.6
17    ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5 13
2.6
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
13
2.6
18    ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5 15
3.0
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
15
3.0
19    ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 3
0.6
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
0.6
20    ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 5
1.0
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
1.0
   295
59
44/44
8.8/8.8
100%
79/79
15.8/15.8
100%
31/31
6.2/6.2
100%
0/0
0%
295
59

NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΦΑ.Κ.Φ.ΑΜ.Ρ.ΕΠ.Ρ.ΡΙΜΠΑΣ.ΚΛΕ.ΚΟΨ.ΛΑΘΗ.ΟΙΚ.TIME
5    ΚΑΡΑΔΕΜΗΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5 3
0.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
11
2.2
00:00:00
00:00
6    ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
68
13.6
00:00:00
00:00
8    ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ-ΛΙΣΛΕΒΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5 10
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
53
10.6
00:00:00
00:00
9    ΓΚΙΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 3
0.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
97
19.4
00:00:00
00:00
10    ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 7
1.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5
1.0
00:00:00
00:00
12    ΚΑΡΑΜΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 5
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
0.8
00:00:00
00:00
13    ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 14
2.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
18
3.6
00:00:00
00:00
14    ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 5 6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3
0.6
00:00:00
00:00
17    ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5 10
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
13
2.6
00:00:00
00:00
18    ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5 3
0.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
15
3.0
00:00:00
00:00
19    ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3
0.6
00:00:00
00:00
20    ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5
1.0
00:00:00
00:00
   67
13.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295
59
 


NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΦΑ.Κ.Φ.ΟΙΚ.TIME
5    ΚΑΡΑΔΕΜΗΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5 3
0.6
0
0.0
11
2.2
00:00:00
00:00
6    ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 6
1.2
0
0.0
68
13.6
00:00:00
00:00
8    ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ-ΛΙΣΛΕΒΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5 10
2.0
0
0.0
53
10.6
00:00:00
00:00
9    ΓΚΙΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 3
0.6
0
0.0
97
19.4
00:00:00
00:00
10    ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 7
1.4
0
0.0
5
1.0
00:00:00
00:00
12    ΚΑΡΑΜΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 5
1.0
0
0.0
4
0.8
00:00:00
00:00
13    ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 14
2.8
0
0.0
18
3.6
00:00:00
00:00
14    ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 5 6
1.2
0
0.0
3
0.6
00:00:00
00:00
17    ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5 10
2.0
0
0.0
13
2.6
00:00:00
00:00
18    ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5 3
0.6
0
0.0
15
3.0
00:00:00
00:00
19    ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 0
0.0
0
0.0
3
0.6
00:00:00
00:00
20    ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 0
0.0
0
0.0
5
1.0
00:00:00
00:00
   67
13.4
0
0
295
59