ΤΟΥΡΝΟΥΑ * 2017-2018 * ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2018 * ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΑΔΑΣ

ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ 312Ομαδικά στατιστικά


NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΠΟΝΤΟΙΒΟΛ.ΔΙΠ.ΤΡΙΠ.ΦΑ.Κ.Φ.ΑΜ.Ρ.ΕΠ.Ρ.ΡΙΜΠΑΣ.ΚΛΕ.ΚΟΨ.ΛΑΘΗ.ΑΙΦΝΟΙΚ.TIME
4    ΠΑΝΙΤΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 5 25
5.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
11 / 11
2.2 / 2.2
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
9
1.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
25
5.0
00:00:00
00:00
5    ΣΥΡΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 4 4
1.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2 / 2
0.5 / 0.5
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2
0.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
1.0
00:00:00
00:00
6    ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 16
8.0
2 / 2
1.0 / 1.0
100%
7 / 7
3.5 / 3.5
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
2.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
16
8.0
00:00:00
00:00
7    ΤΡΙΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ 5 31
6.2
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
11 / 11
2.2 / 2.2
100%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
31
6.2
00:00:00
00:00
8    ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ-ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 5 7
1.4
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
7
1.4
00:00:00
00:00
9    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 68
13.6
17 / 17
3.4 / 3.4
100%
21 / 21
4.2 / 4.2
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
12
2.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
68
13.6
00:00:00
00:00
10    ΤΣΑΦΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2 5
2.5
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.5 / 0.5
100%
1 / 1
0.5 / 0.5
100%
1
0.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
2.5
00:00:00
00:00
12    ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ 3 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
00:00:00
00:00
13    ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 40
8.0
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
12 / 12
2.4 / 2.4
100%
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
13
2.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
40
8.0
00:00:00
00:00
14    ΜΠΟΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 8
1.6
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
8
1.6
00:00:00
00:00
16    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 5 87
17.4
19 / 19
3.8 / 3.8
100%
25 / 25
5.0 / 5.0
100%
6 / 6
1.2 / 1.2
100%
13
2.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
87
17.4
00:00:00
00:00
   291
58.2
48/48
9.6/9.6
100%
96/96
19.2/19.2
100%
17/17
3.4/3.4
100%
75
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/0
0%
291
58.2
 

NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΠΟΝΤΟΙΒΟΛ.ΔΙΠ.ΤΡΙΠ.ΑΙΦΝΟΙΚ.
4    ΠΑΝΙΤΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 5 25
5.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
11 / 11
2.2 / 2.2
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
25
5.0
5    ΣΥΡΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 4 4
1.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2 / 2
0.5 / 0.5
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
1.0
6    ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 16
8.0
2 / 2
1.0 / 1.0
100%
7 / 7
3.5 / 3.5
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
16
8.0
7    ΤΡΙΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ 5 31
6.2
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
11 / 11
2.2 / 2.2
100%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
31
6.2
8    ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ-ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 5 7
1.4
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
7
1.4
9    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 68
13.6
17 / 17
3.4 / 3.4
100%
21 / 21
4.2 / 4.2
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
68
13.6
10    ΤΣΑΦΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2 5
2.5
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.5 / 0.5
100%
1 / 1
0.5 / 0.5
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
2.5
12    ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ 3 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
13    ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 40
8.0
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
12 / 12
2.4 / 2.4
100%
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
40
8.0
14    ΜΠΟΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 8
1.6
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
8
1.6
16    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 5 87
17.4
19 / 19
3.8 / 3.8
100%
25 / 25
5.0 / 5.0
100%
6 / 6
1.2 / 1.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
87
17.4
   291
58.2
48/48
9.6/9.6
100%
96/96
19.2/19.2
100%
17/17
3.4/3.4
100%
0/0
0%
291
58.2

NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΦΑ.Κ.Φ.ΑΜ.Ρ.ΕΠ.Ρ.ΡΙΜΠΑΣ.ΚΛΕ.ΚΟΨ.ΛΑΘΗ.ΟΙΚ.TIME
4    ΠΑΝΙΤΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 5 9
1.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
25
5.0
00:00:00
00:00
5    ΣΥΡΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 4 2
0.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
1.0
00:00:00
00:00
6    ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 5
2.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
16
8.0
00:00:00
00:00
7    ΤΡΙΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ 5 6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
31
6.2
00:00:00
00:00
8    ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ-ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 5 6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
7
1.4
00:00:00
00:00
9    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 12
2.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
68
13.6
00:00:00
00:00
10    ΤΣΑΦΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2 1
0.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5
2.5
00:00:00
00:00
12    ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ 3 3
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
13    ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 13
2.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
40
8.0
00:00:00
00:00
14    ΜΠΟΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 5
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
8
1.6
00:00:00
00:00
16    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 5 13
2.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
87
17.4
00:00:00
00:00
   75
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291
58.2
 


NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΦΑ.Κ.Φ.ΟΙΚ.TIME
4    ΠΑΝΙΤΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 5 9
1.8
0
0.0
25
5.0
00:00:00
00:00
5    ΣΥΡΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 4 2
0.5
0
0.0
4
1.0
00:00:00
00:00
6    ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 5
2.5
0
0.0
16
8.0
00:00:00
00:00
7    ΤΡΙΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ 5 6
1.2
0
0.0
31
6.2
00:00:00
00:00
8    ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ-ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 5 6
1.2
0
0.0
7
1.4
00:00:00
00:00
9    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 12
2.4
0
0.0
68
13.6
00:00:00
00:00
10    ΤΣΑΦΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2 1
0.5
0
0.0
5
2.5
00:00:00
00:00
12    ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ 3 3
1.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
13    ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 13
2.6
0
0.0
40
8.0
00:00:00
00:00
14    ΜΠΟΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 5
1.0
0
0.0
8
1.6
00:00:00
00:00
16    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 5 13
2.6
0
0.0
87
17.4
00:00:00
00:00
   75
15
0
0
291
58.2