ΤΟΥΡΝΟΥΑ * 2017-2018 * ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2018 * ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ 235Ομαδικά στατιστικά


NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΠΟΝΤΟΙΒΟΛ.ΔΙΠ.ΤΡΙΠ.ΦΑ.Κ.Φ.ΑΜ.Ρ.ΕΠ.Ρ.ΡΙΜΠΑΣ.ΚΛΕ.ΚΟΨ.ΛΑΘΗ.ΑΙΦΝΟΙΚ.TIME
4    ΝΤΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 3
1.5
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.5 / 0.5
100%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
1.5
00:00:00
00:00
5    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
00:00:00
00:00
6    ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 45
9.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
15 / 15
3.0 / 3.0
100%
5 / 5
1.0 / 1.0
100%
14
2.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
45
9.0
00:00:00
00:00
7    ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5 118
23.6
10 / 10
2.0 / 2.0
100%
33 / 33
6.6 / 6.6
100%
14 / 14
2.8 / 2.8
100%
10
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
118
23.6
00:00:00
00:00
8    ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 5 55
11.0
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
20 / 20
4.0 / 4.0
100%
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
17
3.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
55
11.0
00:00:00
00:00
9    ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
00:00:00
00:00
10    ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 14
2.8
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
14
2.8
00:00:00
00:00
11    ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 42
8.4
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
12 / 12
2.4 / 2.4
100%
11
2.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
42
8.4
00:00:00
00:00
12    ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 3 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
00:00:00
00:00
13    ΨΑΡΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
00:00:00
00:00
14    ΓΚΑΣΙΩΝΑΣ-ΤΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 14
2.8
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
5 / 5
1.0 / 1.0
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
21
4.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
14
2.8
00:00:00
00:00
15    ΓΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 2
0.5
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
5
1.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2
0.5
00:00:00
00:00
   293
73.2
18/18
4.5/4.5
100%
79/79
19.8/19.8
100%
39/39
9.8/9.8
100%
88
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/0
0%
293
73.2
 

NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΠΟΝΤΟΙΒΟΛ.ΔΙΠ.ΤΡΙΠ.ΑΙΦΝΟΙΚ.
4    ΝΤΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 3
1.5
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.5 / 0.5
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3
1.5
5    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
6    ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 45
9.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
15 / 15
3.0 / 3.0
100%
5 / 5
1.0 / 1.0
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
45
9.0
7    ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5 118
23.6
10 / 10
2.0 / 2.0
100%
33 / 33
6.6 / 6.6
100%
14 / 14
2.8 / 2.8
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
118
23.6
8    ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 5 55
11.0
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
20 / 20
4.0 / 4.0
100%
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
55
11.0
9    ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
10    ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 14
2.8
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
14
2.8
11    ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 42
8.4
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
12 / 12
2.4 / 2.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
42
8.4
12    ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 3 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
13    ΨΑΡΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1 0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0
0.0
14    ΓΚΑΣΙΩΝΑΣ-ΤΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 14
2.8
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
5 / 5
1.0 / 1.0
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
14
2.8
15    ΓΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 2
0.5
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2
0.5
   293
73.2
18/18
4.5/4.5
100%
79/79
19.8/19.8
100%
39/39
9.8/9.8
100%
0/0
0%
293
73.2

NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΦΑ.Κ.Φ.ΑΜ.Ρ.ΕΠ.Ρ.ΡΙΜΠΑΣ.ΚΛΕ.ΚΟΨ.ΛΑΘΗ.ΟΙΚ.TIME
4    ΝΤΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3
1.5
00:00:00
00:00
5    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 4
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
6    ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 14
2.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
45
9.0
00:00:00
00:00
7    ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5 10
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
118
23.6
00:00:00
00:00
8    ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 5 17
3.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
55
11.0
00:00:00
00:00
9    ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
10    ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
14
2.8
00:00:00
00:00
11    ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 11
2.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
42
8.4
00:00:00
00:00
12    ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 3 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
13    ΨΑΡΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1 0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
14    ΓΚΑΣΙΩΝΑΣ-ΤΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 21
4.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
14
2.8
00:00:00
00:00
15    ΓΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 5
1.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2
0.5
00:00:00
00:00
   88
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
293
73.2
 


NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΦΑ.Κ.Φ.ΟΙΚ.TIME
4    ΝΤΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 0
0.0
0
0.0
3
1.5
00:00:00
00:00
5    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 4
2.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
6    ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 14
2.8
0
0.0
45
9.0
00:00:00
00:00
7    ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5 10
2.0
0
0.0
118
23.6
00:00:00
00:00
8    ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 5 17
3.4
0
0.0
55
11.0
00:00:00
00:00
9    ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
10    ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 6
1.2
0
0.0
14
2.8
00:00:00
00:00
11    ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 11
2.2
0
0.0
42
8.4
00:00:00
00:00
12    ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 3 0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
13    ΨΑΡΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1 0
0.0
0
0.0
0
0.0
00:00:00
00:00
14    ΓΚΑΣΙΩΝΑΣ-ΤΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 21
4.2
0
0.0
14
2.8
00:00:00
00:00
15    ΓΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 5
1.3
0
0.0
2
0.5
00:00:00
00:00
   88
22
0
0
293
73.2