ΤΟΥΡΝΟΥΑ * 2017-2018 * ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2018 * ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΑΔΑΣNOΟΝΟΜΑΑΓ.ΠΟΝΤΟΙΒΟΛ.ΔΙΠ.ΤΡΙΠ.ΦΑ.Κ.Φ.ΑΜ.Ρ.ΕΠ.Ρ.ΡΙΜΠΑΣ.ΚΛΕ.ΚΟΨ.ΛΑΘΗ.ΑΙΦΝΟΙΚ.TIME
4    ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 4 2
0.5
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2
0.5
00:00:00
00:00
5    ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 15
3.0
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
7 / 7
1.4 / 1.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
15
3.0
00:00:00
00:00
6    ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 47
9.4
10 / 10
2.0 / 2.0
100%
17 / 17
3.4 / 3.4
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
12
2.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
47
9.4
00:00:00
00:00
7    ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 36
7.2
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
9 / 9
1.8 / 1.8
100%
5 / 5
1.0 / 1.0
100%
12
2.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
36
7.2
00:00:00
00:00
8    ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 8
2.0
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
2 / 2
0.5 / 0.5
100%
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
2
0.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
8
2.0
00:00:00
00:00
9    ΣΑΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 3 8
2.7
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
2 / 2
0.7 / 0.7
100%
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
6
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
8
2.7
00:00:00
00:00
10    ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 35
7.0
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
14 / 14
2.8 / 2.8
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
35
7.0
00:00:00
00:00
11    ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 14
2.8
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
7 / 7
1.4 / 1.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
14
2.8
00:00:00
00:00
12    ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 37
7.4
7 / 7
1.4 / 1.4
100%
15 / 15
3.0 / 3.0
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
9
1.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
37
7.4
00:00:00
00:00
13    ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 18
3.6
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
5 / 5
1.0 / 1.0
100%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
4
0.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
18
3.6
00:00:00
00:00
14    ΛΑΜΠΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4 16
4.0
4 / 4
1.0 / 1.0
100%
6 / 6
1.5 / 1.5
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
4
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
16
4.0
00:00:00
00:00
15    ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 24
4.8
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
7 / 7
1.4 / 1.4
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
11
2.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
24
4.8
00:00:00
00:00
   260
52
34/34
6.8/6.8
100%
92/92
18.4/18.4
100%
14/14
2.8/2.8
100%
82
16.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/0
0%
260
52
 

NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΠΟΝΤΟΙΒΟΛ.ΔΙΠ.ΤΡΙΠ.ΑΙΦΝΟΙΚ.
4    ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 4 2
0.5
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
2
0.5
5    ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 15
3.0
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
7 / 7
1.4 / 1.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
15
3.0
6    ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 47
9.4
10 / 10
2.0 / 2.0
100%
17 / 17
3.4 / 3.4
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
47
9.4
7    ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 36
7.2
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
9 / 9
1.8 / 1.8
100%
5 / 5
1.0 / 1.0
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
36
7.2
8    ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 8
2.0
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
2 / 2
0.5 / 0.5
100%
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
8
2.0
9    ΣΑΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 3 8
2.7
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
2 / 2
0.7 / 0.7
100%
1 / 1
0.3 / 0.3
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
8
2.7
10    ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 35
7.0
4 / 4
0.8 / 0.8
100%
14 / 14
2.8 / 2.8
100%
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
35
7.0
11    ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 14
2.8
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
7 / 7
1.4 / 1.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
14
2.8
12    ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 37
7.4
7 / 7
1.4 / 1.4
100%
15 / 15
3.0 / 3.0
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
37
7.4
13    ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 18
3.6
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
5 / 5
1.0 / 1.0
100%
2 / 2
0.4 / 0.4
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
18
3.6
14    ΛΑΜΠΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4 16
4.0
4 / 4
1.0 / 1.0
100%
6 / 6
1.5 / 1.5
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
16
4.0
15    ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 24
4.8
1 / 1
0.2 / 0.2
100%
7 / 7
1.4 / 1.4
100%
3 / 3
0.6 / 0.6
100%
0 / 0
0.0 / 0.0
0%
24
4.8
   260
52
34/34
6.8/6.8
100%
92/92
18.4/18.4
100%
14/14
2.8/2.8
100%
0/0
0%
260
52

NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΦΑ.Κ.Φ.ΑΜ.Ρ.ΕΠ.Ρ.ΡΙΜΠΑΣ.ΚΛΕ.ΚΟΨ.ΛΑΘΗ.ΟΙΚ.TIME
4    ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 4 4
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2
0.5
00:00:00
00:00
5    ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
15
3.0
00:00:00
00:00
6    ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 12
2.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
47
9.4
00:00:00
00:00
7    ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 12
2.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
36
7.2
00:00:00
00:00
8    ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 2
0.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
8
2.0
00:00:00
00:00
9    ΣΑΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 3 6
2.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
8
2.7
00:00:00
00:00
10    ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
35
7.0
00:00:00
00:00
11    ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 6
1.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
14
2.8
00:00:00
00:00
12    ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 9
1.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
37
7.4
00:00:00
00:00
13    ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 4
0.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
18
3.6
00:00:00
00:00
14    ΛΑΜΠΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4 4
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
16
4.0
00:00:00
00:00
15    ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 11
2.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
24
4.8
00:00:00
00:00
   82
16.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
52
 


NOΟΝΟΜΑΑΓ.ΦΑ.Κ.Φ.ΟΙΚ.TIME
4    ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 4 4
1.0
0
0.0
2
0.5
00:00:00
00:00
5    ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 6
1.2
0
0.0
15
3.0
00:00:00
00:00
6    ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 12
2.4
0
0.0
47
9.4
00:00:00
00:00
7    ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 12
2.4
0
0.0
36
7.2
00:00:00
00:00
8    ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 2
0.5
0
0.0
8
2.0
00:00:00
00:00
9    ΣΑΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 3 6
2.0
0
0.0
8
2.7
00:00:00
00:00
10    ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 6
1.2
0
0.0
35
7.0
00:00:00
00:00
11    ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 6
1.2
0
0.0
14
2.8
00:00:00
00:00
12    ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 9
1.8
0
0.0
37
7.4
00:00:00
00:00
13    ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 4
0.8
0
0.0
18
3.6
00:00:00
00:00
14    ΛΑΜΠΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4 4
1.0
0
0.0
16
4.0
00:00:00
00:00
15    ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 11
2.2
0
0.0
24
4.8
00:00:00
00:00
   82
16.4
0
0
260
52