ΟΜΑΔΑ

ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΟΜ.ΛΕΙ

Προιστορία ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΑγώνεςΝίκεςΗττεςΙσοπαλίες
2018-2019ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 10     40.0% 15     60.0% 0     0.0%
2017-2018ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ22 10     45.5% 12     54.5% 0     0.0%
2016-2017ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ4 4     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
2016-2017ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ3 0     0.0% 3     100.0% 0     0.0%
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ3 0     0.0% 3     100.0% 0     0.0%
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ3 0     0.0% 3     100.0% 0     0.0%
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ17 0     0.0% 17     100.0% 0     0.0%
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ5 4     80.0% 1     20.0% 0     0.0%
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ4 4     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ6 4     66.7% 2     33.3% 0     0.0%
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ6 4     66.7% 2     33.3% 0     0.0%
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ3 1     33.3% 2     66.7% 0     0.0%
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ3 1     33.3% 2     66.7% 0     0.0%
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ22 9     40.9% 13     59.1% 0     0.0%
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ3 1     33.3% 2     66.7% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ3 1     33.3% 2     66.7% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ2 0     0.0% 2     100.0% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 9     34.6% 17     65.4% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ4 1     25.0% 3     75.0% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ4 4     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 0     0.0% 4     100.0% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ3 1     33.3% 2     66.7% 0     0.0%
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 0     0.0% 4     100.0% 0     0.0%
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ2 0     0.0% 2     100.0% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ3 0     0.0% 3     100.0% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ5 1     20.0% 3     60.0% 1     20.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ2 0     0.0% 2     100.0% 0     0.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ3 1     33.3% 2     66.7% 0     0.0%
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ3 1     33.3% 2     66.7% 0     0.0%
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ2 0     0.0% 2     100.0% 0     0.0%
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ2 0     0.0% 2     100.0% 0     0.0%
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ5 1     20.0% 4     80.0% 0     0.0%
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ4 0     0.0% 4     100.0% 0     0.0%
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ3 1     33.3% 2     66.7% 0     0.0%
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ4 1     25.0% 3     75.0% 0     0.0%
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ7 3     42.9% 4     57.1% 0     0.0%
  26299    37.8%162    61.8%1    0.4%

Προιστορία ΠΟΝΤΟΙ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΕπίθεσηΆμυνα
2018-2019ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1848     73.9 1792     71.7
2017-2018ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1615     73.4 1475     67.0
2016-2017ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 263     65.8 292     73.0
2016-2017ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 201     50.3 157     39.3
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 203     67.7 219     73.0
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 144     48.0 161     53.7
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 139     46.3 134     44.7
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1388     81.6 1323     77.8
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 322     64.4 212     42.4
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 295     73.8 283     70.8
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 319     53.2 305     50.8
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 371     61.8 230     38.3
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 237     59.3 206     51.5
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 179     44.8 195     48.8
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 175     58.3 237     79.0
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 234     58.5 171     42.8
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 126     42.0 184     61.3
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1184     53.8 1115     50.7
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 189     47.3 235     58.8
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 145     48.3 141     47.0
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 169     42.3 220     55.0
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 48     16.0 173     57.7
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 305     76.3 300     75.0
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 90     45.0 118     59.0
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1987     76.4 1832     70.5
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 186     46.5 186     46.5
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 221     55.3 100     25.0
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 239     59.8 258     64.5
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 190     47.5 216     54.0
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 186     62.0 161     53.7
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 297     74.3 235     58.8
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 214     53.5 191     47.8
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 115     57.5 97     48.5
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 145     72.5 94     47.0
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 159     53.0 198     66.0
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 240     48.0 229     45.8
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 174     87.0 119     59.5
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 145     48.3 235     78.3
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 183     61.0 120     40.0
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 128     64.0 94     47.0
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 145     72.5 105     52.5
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 280     56.0 270     54.0
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 192     48.0 197     49.3
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 147     49.0 191     63.7
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 202     50.5 225     56.3
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 396     56.6 314     44.9
    

Στατιστικά

Επιλογή πρωταθλήματος Επιλογή περιόδου