ΟΜΑΔΑ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ

Προιστορία ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΑγώνεςΝίκεςΗττεςΙσοπαλίες
2019-2020ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ3 0     0.0% 1     33.3% 2     66.7%
2018-2019ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 22     88.0% 3     12.0% 0     0.0%
2014-2015ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ48 0     0.0% 48     100.0% 0     0.0%
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 2     7.7% 24     92.3% 0     0.0%
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ23 11     47.8% 12     52.2% 0     0.0%
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ23 19     82.6% 4     17.4% 0     0.0%
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ31 23     74.2% 8     25.8% 0     0.0%
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ16 11     68.8% 5     31.3% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 12     46.2% 13     50.0% 1     3.8%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 14     51.9% 13     48.1% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 14     53.8% 12     46.2% 0     0.0%
2005-2006ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ35 7     20.0% 28     80.0% 0     0.0%
2004-2005ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2003-2004ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2002-2003ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2001-2002ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2000-2001ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 19     73.1% 7     26.9% 0     0.0%
1999-2000ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 11     44.0% 14     56.0% 0     0.0%
1998-1999ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 16     61.5% 10     38.5% 0     0.0%
1997-1998ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 9     36.0% 16     64.0% 0     0.0%
1996-1997ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 12     46.2% 14     53.8% 0     0.0%
1995-1996ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 12     46.2% 14     53.8% 0     0.0%
1994-1995ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
1994-1995ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ24 16     66.7% 8     33.3% 0     0.0%
1993-1994ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ17 12     70.6% 5     29.4% 0     0.0%
1992-1993ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
1991-1992ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ23 20     87.0% 3     13.0% 0     0.0%
1990-1991ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ22 16     72.7% 6     27.3% 0     0.0%
1990-1991ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ4 4     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
1968-1969ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ24 1     4.2% 13     54.2% 10     41.7%
1968-1969ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ6 2     33.3% 4     66.7% 0     0.0%
1967-1968ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ4 4     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 13     52.0% 12     48.0% 0     0.0%
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ5 2     40.0% 3     60.0% 0     0.0%
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ8 3     37.5% 5     62.5% 0     0.0%
1965-1966ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ29 18     62.1% 10     34.5% 1     3.4%
  683339    49.6%330    48.3%14    2.0%

Προιστορία ΠΟΝΤΟΙ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΕπίθεσηΆμυνα
2019-2020ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 58     29.0 67     33.5
2018-2019ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1921     76.8 1837     73.5
2014-2015ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1892     72.8 1990     76.5
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1926     74.1 1946     74.8
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1774     77.1 1607     69.9
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1681     73.1 1557     67.7
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2321     74.9 2094     67.5
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1237     77.3 1085     67.8
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1859     71.5 1753     67.4
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1914     70.9 1752     64.9
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1892     72.8 1818     69.9
2005-2006ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 67     67.0 74     74.0
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2674     76.4 2558     73.1
2004-2005ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 165     82.5 134     67.0
2003-2004ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 140     70.0 155     77.5
2002-2003ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 79     79.0 75     75.0
2001-2002ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 91     91.0 74     74.0
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 63     63.0 58     58.0
2000-2001ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 152     76.0 130     65.0
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2025     77.9 1897     73.0
1999-2000ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 67     67.0 76     76.0
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1753     70.1 1714     68.6
1998-1999ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 187     62.3 200     66.7
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1788     68.8 1614     62.1
1997-1998ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 148     74.0 133     66.5
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1898     75.9 1776     71.0
1996-1997ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 63     63.0 66     66.0
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1960     75.4 1910     73.5
1995-1996ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 239     79.7 248     82.7
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2069     79.6 1901     73.1
1994-1995ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 242     80.7 250     83.3
1994-1995ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2080     86.7 1918     79.9
1993-1994ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 345     86.3 335     83.8
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1342     78.9 1227     72.2
1992-1993ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 152     76.0 155     77.5
1991-1992ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1985     86.3 1798     78.2
1990-1991ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1894     86.1 1760     80.0
1990-1991ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 259     64.8 311     77.8
1968-1969ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 436     29.1 531     35.4
1968-1969ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 196     32.7 190     31.7
1967-1968ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 290     72.5 273     68.3
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1654     66.2 1548     61.9
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 302     60.4 260     52.0
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 281     40.1 236     33.7
1965-1966ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1857     64.0 1795     61.9
    

Στατιστικά

Επιλογή πρωταθλήματος Επιλογή περιόδου