ΟΜΑΔΑ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓΟ

Προιστορία ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΑγώνεςΝίκεςΗττεςΙσοπαλίες
2019-2020ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2018-2019ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2017-2018ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2016-2017ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2015-2016ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2014-2015ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2013-2014ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2012-2013ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2011-2012ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2010-2011ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 18     72.0% 7     28.0% 0     0.0%
2009-2010ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ31 14     45.2% 16     51.6% 1     3.2%
2008-2009ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 15     55.6% 12     44.4% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
2007-2008ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
2006-2007ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ9 7     77.8% 2     22.2% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ16 10     62.5% 6     37.5% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
2005-2006ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ28 20     71.4% 8     28.6% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ2 0     0.0% 2     100.0% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2004-2005ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ28 22     78.6% 6     21.4% 0     0.0%
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2003-2004ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ24 22     91.7% 2     8.3% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ12 6     50.0% 6     50.0% 0     0.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ24 15     62.5% 9     37.5% 0     0.0%
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 16     59.3% 11     40.7% 0     0.0%
  298189    63.4%108    36.2%1    0.3%

Προιστορία ΠΟΝΤΟΙ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΕπίθεσηΆμυνα
2019-2020ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 289     72.3 277     69.3
2018-2019ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 61     61.0 69     69.0
2017-2018ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 92     92.0 67     67.0
2016-2017ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 118     59.0 170     85.0
2015-2016ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73     73.0 67     67.0
2014-2015ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 168     84.0 139     69.5
2013-2014ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 52     52.0 83     83.0
2012-2013ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 77     77.0 74     74.0
2011-2012ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 125     62.5 155     77.5
2010-2011ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 96     96.0 92     92.0
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2006     80.2 1816     72.6
2009-2010ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 164     82.0 138     69.0
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2305     74.4 2156     69.5
2008-2009ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 86     86.0 76     76.0
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2124     78.7 1983     73.4
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 149     49.7 204     68.0
2007-2008ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 211     70.3 258     86.0
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 105     52.5 126     63.0
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 201     67.0 147     49.0
2006-2007ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 648     72.0 659     73.2
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1236     77.3 1149     71.8
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 111     37.0 167     55.7
2005-2006ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 202     67.3 215     71.7
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2170     77.5 2001     71.5
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 100     50.0 140     70.0
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 108     54.0 131     65.5
2004-2005ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 234     78.0 261     87.0
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2186     78.1 2089     74.6
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 237     59.3 244     61.0
2003-2004ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1676     69.8 1603     66.8
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 912     76.0 834     69.5
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1911     79.6 1705     71.0
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1977     73.2 1855     68.7
    

Στατιστικά

Επιλογή πρωταθλήματος Επιλογή περιόδου