ΟΜΑΔΑ

ΑΡΚΑΔΙ ΟΚΑ

Προιστορία ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΑγώνεςΝίκεςΗττεςΙσοπαλίες
2016-2017ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2016-2017ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ17 4     23.5% 13     76.5% 0     0.0%
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2014-2015ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2014-2015ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ25 8     32.0% 17     68.0% 0     0.0%
2014-2015ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ8 6     75.0% 2     25.0% 0     0.0%
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ3 3     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ8 7     87.5% 1     12.5% 0     0.0%
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ8 5     62.5% 3     37.5% 0     0.0%
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ6 5     83.3% 1     16.7% 0     0.0%
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ7 3     42.9% 4     57.1% 0     0.0%
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ21 0     0.0% 21     100.0% 0     0.0%
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ7 5     71.4% 2     28.6% 0     0.0%
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2008-2009ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ24 5     20.8% 19     79.2% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ8 7     87.5% 1     12.5% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ7 6     85.7% 1     14.3% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ3 3     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ8 7     87.5% 1     12.5% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ7 5     71.4% 2     28.6% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ8 5     62.5% 3     37.5% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ6 1     16.7% 5     83.3% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ6 3     50.0% 3     50.0% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 10     40.0% 15     60.0% 0     0.0%
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ8 4     50.0% 4     50.0% 0     0.0%
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ4 0     0.0% 1     25.0% 3     75.0%
  241111    46.1%127    52.7%3    1.2%

Προιστορία ΠΟΝΤΟΙ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΕπίθεσηΆμυνα
2016-2017ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 58     58.0 49     49.0
2016-2017ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 937     55.1 997     58.6
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 176     44.0 187     46.8
2014-2015ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 63     63.0 43     43.0
2014-2015ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1175     58.8 1104     55.2
2014-2015ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 465     58.1 364     45.5
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 159     53.0 152     50.7
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 364     45.5 417     52.1
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 371     46.4 350     43.8
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 248     41.3 267     44.5
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 328     46.9 337     48.1
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1188     56.6 1113     53.0
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 325     46.4 285     40.7
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 91     45.5 59     29.5
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 42     42.0 55     55.0
2008-2009ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 48     48.0 61     61.0
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1403     58.5 1244     51.8
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 407     50.9 399     49.9
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 334     47.7 344     49.1
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 114     38.0 130     43.3
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 319     39.9 417     52.1
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 304     43.4 380     54.3
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 409     51.1 345     43.1
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 245     40.8 314     52.3
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 223     55.8 203     50.8
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 259     43.2 254     42.3
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 116     38.7 117     39.0
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1785     71.4 1619     64.8
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 465     58.1 550     68.8
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 66     33.0 0     0.0
    

Στατιστικά

Επιλογή πρωταθλήματος Επιλογή περιόδου