ΟΜΑΔΑ

ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Προιστορία ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΑγώνεςΝίκεςΗττεςΙσοπαλίες
2019-2020ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ30 5     16.7% 10     33.3% 15     50.0%
2017-2018ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ23 20     87.0% 3     13.0% 0     0.0%
2016-2017ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ29 9     31.0% 20     69.0% 0     0.0%
2015-2016ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ28 5     17.9% 23     82.1% 0     0.0%
2014-2015ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
2014-2015ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ24 8     33.3% 16     66.7% 0     0.0%
2013-2014ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 11     40.7% 16     59.3% 0     0.0%
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ23 18     78.3% 5     21.7% 0     0.0%
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ4 1     25.0% 3     75.0% 0     0.0%
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ5 3     60.0% 1     20.0% 1     20.0%
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ19 18     94.7% 1     5.3% 0     0.0%
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ21 6     28.6% 15     71.4% 0     0.0%
2009-2010ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 23     85.2% 4     14.8% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ24 16     66.7% 8     33.3% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ17 9     52.9% 8     47.1% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 11     44.0% 14     56.0% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 15     57.7% 11     42.3% 0     0.0%
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 14     53.8% 12     46.2% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ22 2     9.1% 20     90.9% 0     0.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 12     44.4% 15     55.6% 0     0.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ7 5     71.4% 2     28.6% 0     0.0%
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 3     11.5% 23     88.5% 0     0.0%
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ17 2     11.8% 15     88.2% 0     0.0%
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 13     50.0% 13     50.0% 0     0.0%
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ5 2     40.0% 3     60.0% 0     0.0%
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ7 3     42.9% 4     57.1% 0     0.0%
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ19 9     47.4% 10     52.6% 0     0.0%
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
1994-1995ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ8 0     0.0% 0     0.0% 8     100.0%
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ13 3     23.1% 10     76.9% 0     0.0%
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ5 2     40.0% 3     60.0% 0     0.0%
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ2 0     0.0% 1     50.0% 1     50.0%
1992-1993ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 0     0.0% 1     50.0% 1     50.0%
1992-1993ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
1991-1992ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 0     0.0% 1     100.0%
1974-1975ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ7 3     42.9% 4     57.1% 0     0.0%
  590261    44.2%302    51.2%27    4.6%

Προιστορία ΠΟΝΤΟΙ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΕπίθεσηΆμυνα
2019-2020ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1171     73.2 1030     64.4
2017-2018ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1699     73.9 1601     69.6
2016-2017ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2145     74.0 1971     68.0
2015-2016ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 68     68.0 79     79.0
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2094     74.8 1944     69.4
2014-2015ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 198     66.0 199     66.3
2014-2015ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1753     73.0 1600     66.7
2013-2014ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 76     76.0 75     75.0
2013-2014ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1771     73.8 1659     69.1
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1644     71.5 1501     65.3
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 166     41.5 231     57.8
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 180     36.0 198     39.6
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1335     70.3 1261     66.4
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1614     76.9 1516     72.2
2009-2010ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 33     33.0 60     60.0
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1917     71.0 1815     67.2
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1722     71.8 1603     66.8
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 171     42.8 187     46.8
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1267     74.5 1136     66.8
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1826     73.0 1703     68.1
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1898     73.0 1815     69.8
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2060     79.2 1816     69.8
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1339     60.9 1219     55.4
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1813     67.1 1796     66.5
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 410     58.6 370     52.9
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1747     67.2 1599     61.5
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 938     55.2 867     51.0
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1874     72.1 1672     64.3
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 299     59.8 182     36.4
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 500     71.4 486     69.4
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1371     72.2 1234     64.9
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 239     59.8 235     58.8
1994-1995ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 0     0.0 0     0.0
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1012     77.8 898     69.1
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 284     56.8 227     45.4
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 51     25.5 50     25.0
1992-1993ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 79     39.5 53     26.5
1992-1993ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 202     50.5 272     68.0
1991-1992ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 0     0.0 0     0.0
1974-1975ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 502     71.7 527     75.3
    

Στατιστικά

Επιλογή πρωταθλήματος Επιλογή περιόδου