ΟΜΑΔΑ

ΑΟ ΜΙΛΩΝ

Προιστορία ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΑγώνεςΝίκεςΗττεςΙσοπαλίες
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ19 7     36.8% 12     63.2% 0     0.0%
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ22 15     68.2% 7     31.8% 0     0.0%
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ17 9     52.9% 8     47.1% 0     0.0%
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 12     46.2% 14     53.8% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 13     50.0% 13     50.0% 0     0.0%
2007-2008ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ30 3     10.0% 27     90.0% 0     0.0%
2006-2007ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ18 5     27.8% 13     72.2% 0     0.0%
2005-2006ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 11     40.7% 16     59.3% 0     0.0%
2004-2005ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 16     61.5% 10     38.5% 0     0.0%
2003-2004ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2003-2004ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 17     63.0% 9     33.3% 1     3.7%
2002-2003ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 6     23.1% 20     76.9% 0     0.0%
2001-2002ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 7     28.0% 18     72.0% 0     0.0%
2000-2001ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1999-2000ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 20     80.0% 5     20.0% 0     0.0%
1998-1999ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 13     52.0% 12     48.0% 0     0.0%
1997-1998ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 13     50.0% 13     50.0% 0     0.0%
1996-1997ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 12     46.2% 14     53.8% 0     0.0%
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ8 7     87.5% 1     12.5% 0     0.0%
1995-1996ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 14     56.0% 11     44.0% 0     0.0%
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ10 8     80.0% 2     20.0% 0     0.0%
1994-1995ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
1994-1995ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ24 16     66.7% 8     33.3% 0     0.0%
1993-1994ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1992-1993ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1992-1993ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 18     69.2% 8     30.8% 0     0.0%
1991-1992ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
1991-1992ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 19     70.4% 8     29.6% 0     0.0%
1990-1991ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1990-1991ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 13     52.0% 12     48.0% 0     0.0%
1968-1969ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ9 0     0.0% 0     0.0% 9     100.0%
1968-1969ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ7 1     14.3% 6     85.7% 0     0.0%
1967-1968ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ22 8     36.4% 13     59.1% 1     4.5%
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ6 1     16.7% 5     83.3% 0     0.0%
1965-1966ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 14     56.0% 11     44.0% 0     0.0%
  637307    48.2%319    50.1%11    1.7%

Προιστορία ΠΟΝΤΟΙ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΕπίθεσηΆμυνα
2012-2013ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1318     69.4 1219     64.2
2011-2012ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1729     78.6 1597     72.6
2010-2011ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1224     72.0 1149     67.6
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2032     78.2 1953     75.1
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2042     78.5 1931     74.3
2007-2008ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 64     64.0 84     84.0
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2412     80.4 2347     78.2
2006-2007ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 69     69.0 63     63.0
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1332     74.0 1291     71.7
2005-2006ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 85     85.0 82     82.0
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2093     77.5 1981     73.4
2004-2005ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 59     59.0 75     75.0
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2114     81.3 1968     75.7
2003-2004ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 185     92.5 172     86.0
2003-2004ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2028     75.1 1900     70.4
2002-2003ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 57     57.0 81     81.0
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2189     84.2 2011     77.3
2001-2002ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 45     45.0 55     55.0
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2007     80.3 1884     75.4
2000-2001ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 101     101.0 67     67.0
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 70     70.0 68     68.0
1999-2000ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 62     62.0 61     61.0
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1932     77.3 1752     70.1
1998-1999ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 116     58.0 135     67.5
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1840     73.6 1674     67.0
1997-1998ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 55     55.0 63     63.0
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1927     74.1 1812     69.7
1996-1997ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 72     72.0 53     53.0
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2026     77.9 1882     72.4
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 483     60.4 554     69.3
1995-1996ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 78     78.0 85     85.0
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2092     83.7 1956     78.2
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 706     70.6 672     67.2
1994-1995ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 153     76.5 131     65.5
1994-1995ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008     83.7 1819     75.8
1993-1994ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 91     91.0 82     82.0
1992-1993ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 80     80.0 84     84.0
1992-1993ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2227     85.7 2066     79.5
1991-1992ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 243     81.0 242     80.7
1991-1992ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2294     85.0 2045     75.7
1990-1991ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 81     81.0 80     80.0
1990-1991ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2230     89.2 1997     79.9
1968-1969ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 0     0.0 0     0.0
1968-1969ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 395     56.4 273     39.0
1967-1968ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 290     72.5 294     73.5
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1506     68.5 1398     63.5
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 245     61.3 203     50.8
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 208     34.7 167     27.8
1965-1966ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1605     64.2 1553     62.1
    

Στατιστικά

Επιλογή πρωταθλήματος Επιλογή περιόδου