ΟΜΑΔΑ

ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ.

Προιστορία ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΑγώνεςΝίκεςΗττεςΙσοπαλίες
2009-2010ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ26 0     0.0% 26     100.0% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ24 8     33.3% 16     66.7% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 15     57.7% 11     42.3% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 14     53.8% 12     46.2% 0     0.0%
2004-2005ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 3     12.0% 22     88.0% 0     0.0%
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ22 0     0.0% 22     100.0% 0     0.0%
2003-2004ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2003-2004ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
2003-2004ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 4     15.4% 22     84.6% 0     0.0%
2002-2003ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2002-2003ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 7     26.9% 19     73.1% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ21 19     90.5% 2     9.5% 0     0.0%
2001-2002ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 18     69.2% 8     30.8% 0     0.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ22 21     95.5% 1     4.5% 0     0.0%
2000-2001ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 19     73.1% 7     26.9% 0     0.0%
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ22 17     77.3% 5     22.7% 0     0.0%
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ8 5     62.5% 3     37.5% 0     0.0%
1999-2000ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 6     24.0% 19     76.0% 0     0.0%
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ3 3     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
1998-1999ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 10     38.5% 16     61.5% 0     0.0%
1997-1998ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ4 2     50.0% 2     50.0% 0     0.0%
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 10     40.0% 15     60.0% 0     0.0%
1996-1997ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1995-1996ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 21     80.8% 5     19.2% 0     0.0%
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ8 5     62.5% 3     37.5% 0     0.0%
1994-1995ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1994-1995ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 12     48.0% 13     52.0% 0     0.0%
1993-1994ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1992-1993ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1991-1992ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
1991-1992ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 17     65.4% 9     34.6% 0     0.0%
1990-1991ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1990-1991ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 17     63.0% 9     33.3% 1     3.7%
1967-1978ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ4 1     25.0% 3     75.0% 0     0.0%
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ23 12     52.2% 10     43.5% 1     4.3%
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ9 6     66.7% 3     33.3% 0     0.0%
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ7 4     57.1% 3     42.9% 0     0.0%
1965-1966ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ31 24     77.4% 7     22.6% 0     0.0%
  626312    49.8%312    49.8%2    0.3%

Προιστορία ΠΟΝΤΟΙ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΕπίθεσηΆμυνα
2009-2010ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 73     73.0 38     38.0
2009-2010ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1581     60.8 1558     59.9
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1868     77.8 1638     68.3
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1918     73.8 1764     67.8
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1868     71.8 1751     67.3
2004-2005ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 65     65.0 52     52.0
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1944     77.8 1859     74.4
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1313     59.7 1202     54.6
2003-2004ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 63     63.0 40     40.0
2003-2004ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 228     57.0 242     60.5
2003-2004ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1893     72.8 1815     69.8
2002-2003ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 79     79.0 66     66.0
2002-2003ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 164     54.7 158     52.7
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2078     79.9 2032     78.2
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1304     62.1 1213     57.8
2001-2002ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73     73.0 69     69.0
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1962     75.5 1782     68.5
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1335     60.7 1268     57.6
2000-2001ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 135     67.5 131     65.5
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1829     70.3 1661     63.9
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1177     53.5 1115     50.7
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 601     75.1 578     72.3
1999-2000ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 67     67.0 66     66.0
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1747     69.9 1637     65.5
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 196     65.3 140     46.7
1998-1999ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 106     53.0 117     58.5
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1919     73.8 1701     65.4
1997-1998ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 141     47.0 191     63.7
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1833     73.3 1630     65.2
1996-1997ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 59     59.0 88     88.0
1995-1996ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 84     84.0 97     97.0
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2284     87.8 2079     80.0
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 658     82.3 521     65.1
1994-1995ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 72     72.0 60     60.0
1994-1995ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2124     85.0 1882     75.3
1993-1994ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 253     63.3 298     74.5
1993-1994ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 55     55.0 81     81.0
1992-1993ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73     73.0 96     96.0
1991-1992ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 327     81.8 315     78.8
1991-1992ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2241     86.2 2013     77.4
1990-1991ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 92     92.0 83     83.0
1990-1991ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2263     83.8 2115     78.3
1967-1978ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 272     68.0 281     70.3
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1387     60.3 1293     56.2
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 526     58.4 516     57.3
1966-1967ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 302     43.1 332     47.4
1965-1966ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1763     58.8 1773     59.1
    

Στατιστικά

Επιλογή πρωταθλήματος Επιλογή περιόδου