ΟΜΑΔΑ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

Προιστορία ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΑγώνεςΝίκεςΗττεςΙσοπαλίες
2018-2019ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 11     44.0% 14     56.0% 0     0.0%
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ27 6     22.2% 21     77.8% 0     0.0%
2014-2015ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2014-2015ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ12 2     16.7% 10     83.3% 0     0.0%
2013-2014ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2012-2013ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2011-2012ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2010-2011ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2009-2010ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2008-2009ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ5 4     80.0% 1     20.0% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 20     80.0% 5     20.0% 0     0.0%
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2007-2008ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ29 13     44.8% 16     55.2% 0     0.0%
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ5 5     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
2006-2007ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ16 8     50.0% 8     50.0% 0     0.0%
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ5 5     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
2005-2006ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 11     42.3% 15     57.7% 0     0.0%
2004-2005ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 14     56.0% 11     44.0% 0     0.0%
2003-2004ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ5 4     80.0% 1     20.0% 0     0.0%
2002-2003ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 16     61.5% 10     38.5% 0     0.0%
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ8 7     87.5% 1     12.5% 0     0.0%
2001-2002ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 21     80.8% 5     19.2% 0     0.0%
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ8 7     87.5% 1     12.5% 0     0.0%
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 26     100.0% 0     0.0% 0     0.0%
1999-2000ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 8     32.0% 17     68.0% 0     0.0%
1998-1999ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 7     28.0% 18     72.0% 0     0.0%
1997-1998ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ24 9     37.5% 15     62.5% 0     0.0%
1996-1997ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ3 2     66.7% 1     33.3% 0     0.0%
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 12     46.2% 14     53.8% 0     0.0%
1995-1996ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 12     46.2% 14     53.8% 0     0.0%
1994-1995ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ6 4     66.7% 2     33.3% 0     0.0%
1994-1995ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ25 13     52.0% 12     48.0% 0     0.0%
1992-1993ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ1 0     0.0% 1     100.0% 0     0.0%
1992-1993ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ26 17     65.4% 9     34.6% 0     0.0%
1991-1992ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ4 3     75.0% 1     25.0% 0     0.0%
1991-1992ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ28 13     46.4% 12     42.9% 3     10.7%
1990-1991ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ2 1     50.0% 1     50.0% 0     0.0%
1990-1991ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ23 8     34.8% 11     47.8% 4     17.4%
  582311    53.4%264    45.4%7    1.2%

Προιστορία ΠΟΝΤΟΙ
ΠερίοδοςΠρωτάθλημαΕπίθεσηΆμυνα
2018-2019ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1884     75.4 1731     69.2
2015-2016ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1911     70.8 1762     65.3
2014-2015ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 135     67.5 141     70.5
2014-2015ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 871     72.6 847     70.6
2013-2014ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 275     68.8 327     81.8
2012-2013ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 87     87.0 74     74.0
2011-2012ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 275     68.8 312     78.0
2010-2011ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 87     87.0 73     73.0
2009-2010ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 69     69.0 60     60.0
2008-2009ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 361     72.2 365     73.0
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1863     74.5 1769     70.8
2008-2009ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 224     56.0 253     63.3
2007-2008ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 198     66.0 228     76.0
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2129     73.4 2044     70.5
2007-2008ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 332     66.4 360     72.0
2006-2007ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 212     70.7 215     71.7
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1180     73.8 1008     63.0
2006-2007ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 310     62.0 366     73.2
2005-2006ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 171     85.5 154     77.0
2005-2006ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1966     75.6 1861     71.6
2004-2005ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 296     74.0 282     70.5
2004-2005ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1916     76.6 1855     74.2
2003-2004ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 416     83.2 366     73.2
2002-2003ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 314     78.5 289     72.3
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2021     77.7 1839     70.7
2002-2003ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 551     68.9 475     59.4
2001-2002ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 53     53.0 52     52.0
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2032     78.2 1869     71.9
2001-2002ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 477     59.6 566     70.8
2000-2001ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1879     72.3 1819     70.0
1999-2000ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 79     79.0 60     60.0
1999-2000ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1743     69.7 1668     66.7
1998-1999ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 70     70.0 60     60.0
1998-1999ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1840     73.6 1764     70.6
1997-1998ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 75     75.0 62     62.0
1997-1998ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1861     77.5 1704     71.0
1996-1997ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 219     73.0 239     79.7
1996-1997ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1966     75.6 1836     70.6
1995-1996ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 172     86.0 165     82.5
1995-1996ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2253     86.7 2040     78.5
1994-1995ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 400     66.7 425     70.8
1994-1995ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1916     76.6 1752     70.1
1992-1993ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 70     70.0 85     85.0
1992-1993ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2089     80.3 1907     73.3
1991-1992ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 364     91.0 320     80.0
1991-1992ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2208     84.9 2100     80.8
1990-1991ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 190     95.0 167     83.5
1990-1991ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 1757     87.9 1554     77.7
    

Στατιστικά

Επιλογή πρωταθλήματος Επιλογή περιόδου