ΠΑΙΚΤΕΣ

KNIGHT WHITNEY-KIERA

Ονομα Πατρός: VERNON

Ονομα Μητρός: GLORIA

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2018-2019ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ 27 369     13.7 92     3.4 36     1.3 77     2.9
  27369    13.792    3.436    1.377    2.9
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2018-2019