ΠΑΙΚΤΕΣ

ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ονομα Πατρός: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Ονομα Μητρός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ