ΠΑΙΚΤΕΣ

CHESLEK SHELBY-CHEYANNE

Ονομα Πατρός: DAVID

Ονομα Μητρός: THERESA

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2016-2017ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜ.ΑΟ 27 394     14.6 138     5.1 0     0.0 118     4.4
  27394    14.6138    5.10    0.0118    4.4
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2016-2017