ΠΑΙΚΤΕΣ

ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΣΚΕΥΟΣ

Ονομα Πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ