ΠΑΙΚΤΕΣ

ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ονομα Πατρός: ΙΩΑΝΝΗΣ

Ονομα Μητρός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ