ΠΑΙΚΤΕΣ

ΛΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ

Ονομα Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ