ΠΑΙΚΤΕΣ

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ονομα Πατρός: ΜΙΧΑΗΛ

Ονομα Μητρός: ΜΑΡΙΑ