ΠΑΙΚΤΕΣ

ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ονομα Πατρός: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ