ΠΑΙΚΤΕΣ

ΚΡΙΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ονομα Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΣΟΦΙΑ