ΠΑΙΚΤΕΣ

ΤΡΙΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ονομα Πατρός: ΗΛΙΑΣ

Ονομα Μητρός: ΕΛΕΝΗ