ΠΑΙΚΤΕΣ

ΠΕΛΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ονομα Πατρός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ονομα Μητρός: ΧΡΙΣΤΙΝΑ