ΠΑΙΚΤΕΣ

ΚΑΖΟΥΡΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ

Ονομα Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΣΩΤΗΡΙΑ