ΠΑΙΚΤΕΣ

ΙΛΑΣΚΟΥ ΙΟΝΟΥΤΣ-ΚΡΙΣΤΙΑΝ

Ονομα Πατρός: ΝΤΑΝΙΕΛ

Ονομα Μητρός: ΝΤΟΡΙΝΑ