ΠΑΙΚΤΕΣ

BRAVARD CIERRA-NICHOLE

Ονομα Πατρός: DUWAYNE

Ονομα Μητρός: LAURA

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2014-2015ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ 22 340     15.5 114     5.2 13     0.6 73     3.3
  22340    15.5114    5.213    0.673    3.3
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2014-2015