ΠΑΙΚΤΕΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ονομα Πατρός: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ονομα Μητρός: ΙΩΑΝΝΑ