ΠΑΙΚΤΕΣ

ΛΑΣΚΑΡΗ ΛΥΔΙΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ

Ονομα Πατρός: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΔΗΜΗΤΡΑ