ΠΑΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ονομα Πατρός: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ