ΠΑΙΚΤΕΣ

ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ονομα Πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΒΑΣΙΛΙΚΗ