ΠΑΙΚΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ονομα Πατρός: ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΕΛΕΝΗ