ΠΑΙΚΤΕΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ονομα Πατρός: ΛΟΥΚΑΣ-ΚΑΛΟΔΟΥΚ

Ονομα Μητρός: ΚΟΚΟΝΑ