ΠΑΙΚΤΕΣ

ΛΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Ονομα Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ