ΠΑΙΚΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ονομα Πατρός: ΙΩΑΝΝΗΣ

Ονομα Μητρός: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ