ΠΑΙΚΤΕΣ

KROLO IVAN

Ονομα Πατρός: TOMISLAV

Ονομα Μητρός: RADOJKA

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2011-2012ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 32 384     12.0 148     4.6 0     0.0 88     2.8
  32384    12.0148    4.60    0.088    2.8
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2011-2012