ΠΑΙΚΤΕΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ονομα Πατρός: ΙΩΑΝΝΗΣ

Ονομα Μητρός: ΒΑΣΙΛΙΚΗ