ΠΑΙΚΤΕΣ

MILLER CLIFETEANA MCKIVER

Ονομα Πατρός: JAMES

Ονομα Μητρός: DOROTHY

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2008-2009ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 27 369     13.7 143     5.3 0     0.0 83     3.1
  27369    13.7143    5.30    0.083    3.1
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2008-2009