ΠΑΙΚΤΕΣ

ΣΟΥΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ονομα Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2018-2019ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΟΜ.ΛΕΙ 25 244     9.8 59     2.4 24     1.0 54     2.2
2017-2018ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΟΜ.ΛΕΙ 22 150     6.8 49     2.2 7     0.3 31     1.4
2016-2017ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΟΜ.ΛΕΙ 4 35     8.8 8     2.0 6     1.5 1     0.3
2015-2016ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΟΜ.ΛΕΙ 3 44     14.7 14     4.7 4     1.3 4     1.3
2013-2014ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΟΜ.ΛΕΙ 17 160     9.4 38     2.2 13     0.8 45     2.6
2012-2013ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΟΜ.ΛΕΙ 4 29     7.3 7     1.8 2     0.5 9     2.3
2011-2012ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΟΜ.ΛΕΙ 3 72     24.0 23     7.7 2     0.7 20     6.7
  78734    9.4198    2.558    0.7164    2.1
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2018-2019


2017-2018


2016-2017


2015-2016


2013-2014


2012-2013


2011-2012