ΠΑΙΚΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΙΑ

Ονομα Πατρός: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ονομα Μητρός: ΒΑΣΙΛΙΚΗ