ΠΑΙΚΤΕΣ

ΒΟΥΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ονομα Πατρός: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΜΑΡΙΑ

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2017-2018ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΟΜ.ΛΕΙ 12 15     1.3 4     0.3 2     0.2 1     0.1
  1215    1.34    0.32    0.21    0.1
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2017-2018