ΠΑΙΚΤΕΣ

FORD STACEY RENAY

Ονομα Πατρός:

Ονομα Μητρός:

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2002-2003ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ 15 194     12.9 76     5.1 1     0.1 39     2.6
  15194    12.976    5.11    0.139    2.6
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2002-2003