ΠΑΙΚΤΕΣ

DOSTY JERKISHA-BONITA

Ονομα Πατρός: WYAT

Ονομα Μητρός: CAROLYN

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2002-2003ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ 19 295     15.5 103     5.4 7     0.4 68     3.6
  19295    15.5103    5.47    0.468    3.6
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2002-2003