ΠΑΙΚΤΕΣ

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ονομα Πατρός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ονομα Μητρός: ΕΛΕΝΗ