ΠΑΙΚΤΕΣ

ROHR KRISTEN-SUE

Ονομα Πατρός: DANIEL

Ονομα Μητρός: PAMELA

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2000-2001ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧ. 23 419     18.2 167     7.3 0     0.0 85     3.7
  23419    18.2167    7.30    0.085    3.7
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2000-2001