ΠΑΙΚΤΕΣ

FOSTER LA-TONIA-MOSELLE

Ονομα Πατρός: EDWARD

Ονομα Μητρός: LIZZIE

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
1999-2000ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ 10 134     13.4 53     5.3 0     0.0 28     2.8
  10134    13.453    5.30    0.028    2.8
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
1999-2000