ΠΑΙΚΤΕΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΛΕΦΑΝΤΩ

Ονομα Πατρός: ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ

Ονομα Μητρός: ΑΓΑΘΗ

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2015-2016ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ 21 43     2.0 4     0.2 10     0.5 5     0.2
2014-2015ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ 23 113     4.9 6     0.3 32     1.4 5     0.2
2013-2014ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ 24 148     6.2 11     0.5 39     1.6 9     0.4
2012-2013ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ 17 131     7.7 11     0.6 33     1.9 10     0.6
2011-2012ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ 18 63     3.5 15     0.8 8     0.4 9     0.5
2010-2011ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ 21 26     1.2 8     0.4 2     0.1 4     0.2
2009-2010ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ 29 187     6.4 32     1.1 34     1.2 21     0.7
2008-2009ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ 4 28     7.0 7     1.8 4     1.0 2     0.5
2007-2008ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ 4 34     8.5 7     1.8 5     1.3 5     1.3
2006-2007ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ 4 37     9.3 5     1.3 8     2.0 3     0.8
2004-2005ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ 4 61     15.3 9     2.3 11     2.8 10     2.5
  169871    5.2115    0.7186    1.183    0.5
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2015-2016


2014-2015


2013-2014


2012-2013


2011-2012


2010-2011


2009-2010


2008-2009


2007-2008


2006-2007


2004-2005