ΠΑΙΚΤΕΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ονομα Πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ονομα Μητρός: ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2001-2002ΜΕΝΤ 8 2     0.3 1     0.1 0     0.0 0     0.0
2000-2001ΜΕΝΤ 9 2     0.2 1     0.1 0     0.0 0     0.0
  174    0.22    0.10    0.00    0.0
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2001-2002


2000-2001