ΠΑΙΚΤΕΣ

ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ονομα Πατρός: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ονομα Μητρός: ΕΛΕΝΗ