ΠΑΙΚΤΕΣ

WILLIMS DEBRA-DENISE

Ονομα Πατρός: EARL

Ονομα Μητρός: VENTA

ΠερίοδοςΟμαδαΑγώνεςΠόντοιΔίπονταΤρίπονταΒολές
2001-2002ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ 14 234     16.7 54     3.9 30     2.1 36     2.6
  14234    16.754    3.930    2.136    2.6
 Μεγαλύτερες επιδόσεις ανά περίοδο και ανά κατηγορία
2001-2002